ผู้หญิงกับโรคเบาหวาน

ผู้หญิงกับโรคเบาหวาน

ในผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้นในคุณผู้หญิงหญิงเมื่อป่วยเป็นโรคเบาหวานแล้ว จะมีอาการหนักและรุนแรงมากกว่าคุณผู้ชาย เพราะเบาหวานที่เกิดในเมื่อเกิดกับคุณผู้หญิงแล้วจะทำให้คุณผู้หญิงเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดในสอมงตีบตัน เส้นเลือดในสมองแตก หรือ เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โดยอัตตราการเป็นโรคหัวใจในคุณผู้หญิงเมื่อเป็นโณคเบาหวานมีมากว่าคุณผู้ชายถึงร้อยละ 44 เลยทีเดียว

นอกจากที่คุณผู้หญิงมีอัตตราเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนแล้ว อาการของโรคเบาหวานยังรุนแรงมากกว่าคุณผู้ชาย โดย ในคุณผู้หญิงมีอัตราการเสียชีวิตตั้งแต่อายุไม่มากจากโรคหัวใจวายเนื่องมาจากโรคเบาหวาน แนวโน้มอีกแนวโน้มหนึ่งก็คือ คุณผู้หญิงในขณะที่ตั้งครรภ์นั้นมีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานอีกด้วย ซึ่งการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั้นมีโอกาสในการที่จะแท้งลูกสูงด้วย

เพราะฉะนั้นในผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นก็ม่ควรนิ่งนอนใจ ควรเรียนรู้ที่จะรู้จักการตรวจเบาหวานในขณะที่ตั้งครรภ์อยู่ โดยการตรวจให้ตรวจในสัปดาห์ที่ 24 -28 ของการตั้งครรภ์ แต่ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานต่ำนั้นจะอยู่ในผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 24 ปี อันนี้จะมีความเสี่ยต่ำหน่อยแต่ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเหมือนกัน

และสำหรับผู้ที่กำลังเป็นเบาหวานในขณะที่ตั้งครรภ์อยู่นั้นก็ควรดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความแข็งแรงชองทารกในครรภ์ รู้จักที่จะความคุมน้ำหนัก และ ควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดให้คงที่และอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ทารกที่ออกมาก็จะมีสุขภาพดีไม่มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้น