การเทรด Forex คืออะไร?

การเทรด Forex คืออะไร? หลายคนยังไม่รู้จักและไม่เข้าใจว่าการเทรด Forex มันคืออะไร แท้จริงแล้วการที่จะเข้าใจความหมายของการเทรด Forex นั้นไม่ยาก จะคล้ายๆ กับการเล่นหุ้นแต่ต่างกันตรงที่ว่า Forex นั้นจะมีสภาพความคล่องมากกว่าการเล่นหุ้น กราฟก็จะขึ้น-ลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นทั้งขาขึ้นและขาลงได้

เงินทุนที่เราใช้เริ่มต้นเพียง 1$ เท่านั้นในการเล่น Forex หรือการค้าเงินสกุลของประเทศต่างๆ ซึ่งเราจะได้กำไรจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินแต่ละประเทศ ซึ่งค่าเงินของแต่ละประเทศนั้นไม่เท่ากันอยู่แล้ว ตลาด Forex จึงเป็นแหล่งรวมการค้าเงินสกุลต่างๆ ของแต่ละประเทศนั่นเอง

ในส่วนของตลาด Forex นั้นมีมูลค่าในการซื้อขายเฉลี่ยรวมต่อวันสูงถึง 4 ล้านเหรียญสหรัฐ จึงทำให้ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีขนากใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งถ้าถามว่าแล้วตลาด Forex ใช้เงินสกุลอะไรเป็นหลักในการค้า จึงตอบได้เลยว่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเอง

ดังนั้นหากเราต้องการที่จะเทรด Forex หรือทำการค้ากับตลาด Forex ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน เพราะถึงว่าการค้าในตลาด Forex จะให้ผลกำไรมากมายก็จริง แต่ก็ทำให้เราขาดทุ่นได้จำนวนมากถ้าเราไม่มีความรู้ ความชำนาญในการลงทุนก่อน ควรศึกษาอัตตราการขึ้น – ลง ของเงินตราแต่ละประเทศให้ดีด้วย