ระวังธนบัตรปลอม!!

ในปัจจุบันได้มีการนำธนบัตรปลอมมาใช้กันอย่างทั่วหลาย ได้มีการตรวจจับธนบัตรปลอมจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่มากมาย ตามที่ออกข่าวอยู่ทุกวัน ซึ่งมีหลายคนที่เวลาตรวจนับธนบัตรหรือได้รับธนบัตรมาไม่ยอมตรวจทานดูให้ถ้วนถี่ จึงได้รับธนบัตรปลอมมาอีกที บางครั้งก็นำไปใช้ต่อไม่ได้หรืออาจจะถูกตำรวจจับได้

การที่เราจะดูธนบัตรปลอมเบื้องต้นนั้นจะต้องรู้หลักการพื้นฐานว่าธนบัตรจริงเป็นอย่างไร ซึ่งเราสามารถตรวจดูได้จากการสัมผัส หากลองสัมผัสดูแล้วพื้นผิวดูหนาๆ หรือมีลักษณะบางแปลก ๆ ก็ให้อาจจะเป็นธนบัตรปลอมได้

นอกจากการสัมผัสแล้วเรายังสามารถใช้วิธีการยกธนบัตรมาส่องดู ลองส่องๆ แล้วพลิกเอียงดูว่าเห็นตราที่เหมือนธนบัตรจริงหรือไม่ ถ้าไม่มีลายน้ำหรือลวดลาย อาจจะเป็นธนบัตรปลอมได้ แต่อย่างไรก็ดีถ้าอยากให้แน่ใจว่าเป็นธนบัติจริงหรือไม่ให้ตรวจได้ที่เครื่องตรวจธนบัตร

ดังนั้นหากเราไม่อยากถูกแก๊งมิฉาชีพหลอกโดยการนำธนบัตรปลอมมาใช้กับเราให้ลองตรวจสอบดูพื้นฐานก่อน จะได้ไม่ถูกหลอก อีกทั้งถ้าเรานำธนบัตรปลอมไปใช้ต่อก็มีโทษทางกกหมายได้เช่นกัน หากพบเห็นพฤติกรรมการใช้ธนบัตรปลอมให้รีบแจ้งตำรวจมาดำเนินการ